تماس با ما

آدرس و تلفن مجموعه رایارسانه
تلفن : 03133367086 . 03195015221 . 03195015222
ایمیل : info@rayarasaneh.com
آدرس :

اصفهان- خیابان مسجد سید - روبروی زاهد - طبقه فوقانی فروشگاه راهوی

بخش فروش: 33367086-031 داخلی 1                        ایمیل: rayarasaneh@gmail.com

پشتیبانی وب سایت: 33367086-031 داخلی 2            ایمیل: info@rayarasaneh.com

پشتیبانی پیامک: 33367086-031 داخلی 3              

بخش مدیریت: 33367086-031 داخلی 4

Isfahan, Isfahan, W Hasht Behesht St, Iranتمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه رایا رسانه می باشد